Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Vårdgaranti

Staten och landstingen har kommit överens om en nationell vårdgaranti. Vårdgarantin är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den är även inskriven i den nya patientlagen som började gälla 2015.


Vårdgarantin innebär att man ska få:

  • kontakt med primärvård samma dag som man söker
  • träffa primärvårdsläkare inom 5 dagar
  • träffa specialist inom 30 dagar
  • tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)

På 1177 hittar du mer information om Vårdgarantin och vad som gäller i Stockholms läns landsting.


LÄS MERCopyright Vårdval Sigtuna AB