Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Hälsokontroll


Hälsoundersökning – en smart investering

På Sigtuna Vårdcentral är vi måna om din hälsa – och vill att du ska vara det också. Därför ser vi en hälsoundersökning som en bra investering inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillsammans kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid. Så att du kan få förbli så frisk som möjligt, både idag och i morgon. Vi tar emot såväl privatpersoner som företag.

Vi erbjuder tre olika hälsoundersökningar, de passar dig som är ung, du som är mitt i livet och för dig som nått en mognare ålder. Inför ditt besök hos oss får du först fylla i en hälsoenkät, det gör alla som genomgår en hälsoundersökning. Det är för att vi ska veta mer om dig och hjälper oss att få vår bild komplett. Du får fylla i din sjukdomshistoria och svara på ärftlighet, livsstilsfrågor och ditt upplevda hälsotillstånd. Efter det får du träffa en sjuksköterska som tar prover och gör övriga undersökningar. Utifrån det får du rådgivning hur du kan välja att gå vidare för att bibehålla, stärka eller förbättra din hälsa.

Ditt första besök tar cirka 30 minuter.

Paketpris bas 1400 kr

Paketpris mellan 2700 kr

Paketpris Stor 4300 kr 

Copyright Vårdval Sigtuna AB