Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna Katt Anders Gränd 2, 193 37 Sigtuna 08-592 516 00 Öppettider


Kommunicera digitalt?

Vill du kommunicera digitalt med oss? Använd dig i så fall av 1177. Där fördelar och besvarar våra sköterskor alla ärenden som kommer in. Vår tidigare kontaktmail är stängd för inkommande ärenden.

  • Sigtuna Vårdcentral

  • Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna
  • Katt Anders Gränd 2, 193 37 Sigtuna
  • 08-59 25 16 00

Copyright Vårdval Sigtuna AB