Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Nyheter

Krav på munskydd från måndag 1/3!

Från och med måndag den 1/3 är det obligatoriskt för alla patienter att bära munskydd vid besök på vårdcentralen. Tack för att du hjälper oss att bromsa smittan.

Om du inte har munskydd med dig får du ett av oss i receptionen. Barn under 16 år undantas.

Covid-19 vaccination

Nu har våra första hemsjukvårds patienter fått sina Covid-19  vaccin/Pfizer Dos 1 enligt SSLs uppdrag. Vi kommer att få begränsade antal doser i början och därför de som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas
vaccin först. Vi ber dig därför att ha tålamod. Genomförande av vaccinationen börjat nu fr.o.m V8 i en liten skala enligt 4 faser beskrivna,  under "Vaccination mot covid-19"

Tillgången på vaccin är begränsad och därför kan dra ut på tiden. Du kan vara trygg med att vi följer prioriteringsordningen och du erbjuds vaccin när det är din tur.

Uppdarerad 2021-02-24

Vi har vaccin mot säsongsinfluensa. Välkommen att boka din tid via telefon         08-592 516 00

Under vaccinationsperiod 3 nov 2020 till 28 feb 2021, kan du som är folkbokförd i Stockholm och tillhör riskgrupp, vaccinera dig kostnadsfritt.

Med anledning av Covid-19 utbrottet under året så är rutiner och hantering annorlunda för att hindra smittspridning. Vi har förberett vår verksamhet så att vaccination sker på ett smittsäkert sätt, detta betyder att vi endast tar emot bokade besök.

Även du som inte tillhör riskgrupp är välkommen att boka tid, du betalar själv för vaccinet.

Distansbesök via videomöte

För att underlätta för dig så erbjuder vi även distansbesök via videomöte med vår app Sigtuna Vc. Ring 08 - 592 516 00 för att boka tid

Viktig information

För att minska risken för smittspridning av coronavirus har vi beslutat att tillfälligt stänga vårt lab för drop-in-provtagning. Ring för att boka en tid för provtagning. Samma rutiner gäller även vår ordinarie mottagning tills vidare. Ingen tidsbokning sker via receptionen. Alla patienter hänvisas till att ringa 08-592 516 00 för tidsbokning. Tack för ert samarbete och förståelse.

Vid misstanke/frågor om coronavirus hänvisar vi till Vårdguiden på 1177.Regarding questions about the coronavirus, please call Vårdguiden 1177.

Äldremottagning

För er patienter som är över 75 år finns nu möjligheten att ringa 070 516 0540 där du får tala direkt med vår sjuksköterska utan att gå via knappval vardagar mellan 11.00-12.00.

Läs mer

Företagshälsa eller hälsokontroll

Vi välkomnar både företag och privatpersoner till hälsoundersökningar, friskintyg och vaccinationer. 

Medarbetare som mår bra och har goda levnadsvanor har mer kraft och energi till såväl arbete som privatliv. Dagens ohälsa och rehabilitering och ofta förknippade med livsstilsfrågor. Att stärka medarbetares hälsa och hälsokompetens är en god investering.

Läs mer

Vaccination mot covid-19

Uppdatering gällande Covid-19 vaccination

Från och med V8 ska vårdcentralerna börja med att vaccinera individer som tillhör Fas 1 enligt SSLs uppdrag.

Fas 1:

Personer som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser, LSS-boenden och individer med personlig assistent.  Även anhörigvårdade kan ingå om husläkarmottagningen bedömer det. Fas 1 siktar även att vaccinera vårdpersonal som jobbar inom hemsjukvård.

Det beräknas att vårdcentralerna ska klargöra Fas 1 under V8-V12.

Fas 2: 

• Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
• Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
• Övriga vårdpersonal

Fas 3:

• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en riskökning (Se Folkhälsomyndigheten).
• Personer i åldern 60–64 år.
• Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en riskökning (Se Folkhälsomyndigheten).

Fas 4:

Allmänheten, personer i åldern 18-59 utan riskfakturor.

Tillgången på vaccin avgör när vi kommer kunna erbjuda vaccin till olika faser och när vi klargjort varje fas. Det du som patient kan göra för att förbereda dig är att fylla i en hälsodeklaration inför vaccineringen. Denna behöver du ha med dig till vårdcentralen när det är dags för att få vaccination. Klicka på länken för att öppna hälsodeklarationen.

https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/vaccination/halsodeklaration/halsodeklaration-covid-19.pdf

Vill du hellre fylla i hälsodeklarationen på papper, finns det att hämta i receptionerna både på Olofsgatan och Stadsängarna.

Vi uppdaterar vår hemsida angående covid-19 vaccinering. Vänligen läs mer på 1177.se/stockholm och på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering, varken för allmänhet eller personer i riskgrupper. 

Senast uppdaterad 2021-02-24

 

 


Välkommen till Sigtuna Vårdcentral

-den lilla vårdcentralen med ett stort hjärta-


Vården hos oss präglas av ett varmt omhändertagande och ett stort
patientinflytande. Viktigast för oss är att behovet
hos våra patienter står i
fokus och att varje individ möts av förståelse, kunskap och hjärta. 

Vi tror starkt på förebyggande vård och samverkan i flera led för att stötta
och skapa förutsättningar för våra
patienter att stärka sin personliga hälsa
och friskvård helst innan ett sjukdomstillstånd inträffar.

Vår strävan är att ha högsta möjliga tillgänglighet och hög kompetensnivå hos
våra medarbetare, allt ifrån reception till sköterskor, läkare och terapeuter,
för att skapa trygghet i alla led för våra patienter. 

Copyright Vårdval Sigtuna AB