Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

 

Tillfällig stängning av läkarmottagningen på Olofsgatan 1, fotvård psykolog och kurator är fortsatt kvar på Olofsgatan, vi har under tiden öppet som vanligt på vår mottagning på Katt Anders Gränd 2.

 

VARNING FÖR BEDRÄGERI

Vi har fått kännedom om att det är en person som utger sig för att ringa från oss på Sigtuna vårdcentral och som under samtal erbjuder patienter hälsoundersökningar för 2000:-, detta är bedrägeri och kommer polisanmälas.

 

Barnavårdscentral

BVC-mottagning

Vår BVC barnavårdcentral finns på Stadsängarna, Katt Anders Gränd 6 .

Alla barn och deras vårdnadshavare är välkomna till oss, vår BVC sjuksköterska heter Annika.

Välkommen att ringa BVC 08-502 370 65 

 

Äldremottagning

För patienter som är över 75 år finns  möjligheten att ringa 070 516 05 40 där du får tala direkt med vår sköterska utan att gå via knappval , vardagar mellan 11.00-12.00.


Distansbesök via videomöte

För att underlätta för dig så erbjuder vi även distansbesök via videomöte, ladda ner vår app Sigtuna vårdcentral.

Ring 08 - 592 516 00 för att boka tid
Gyn Care

Gynekologimottagning

På Stadsängarna har vi våra gynekologer som tar emot patienter med och utan remiss, du behöver ej vara listad hos oss för att träffa vår gynekolog, vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

Ring för tidsbokning 08-59251600 eller skriv till oss via 1177.

Adress: Katt Anders Gränd 2

Företagshälsovård och Hälsoundersökning

Vi välkomnar både företag och privatpersoner till hälsoundersökningar. Se mer info under fliken Hälsokontroll.

Medarbetare som mår bra och har goda levnadsvanor har mer kraft och energi till såväl arbete som privatliv. Dagens ohälsa och rehabilitering och ofta förknippade med livsstilsfrågor. Att stärka medarbetares hälsa och hälsokompetens är en god investering.

Covid vaccination

Vaccinationsinformation

Vi vaccinerar med dos 3-5 för dig som är 65 år eller äldre och inte kan boka tid via alltid öppet/1177.  Det ska minst ha gått 4 månader sedan förra dosen.

Du som är mellan 18-64 år och önskar ta din dos 4 bokar i första hand via alltid öppet/1177.  Det ska minst ha gått 4 månader sedan förra dosen.

Länk till telefonbokningen:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/telefonbokning/

 

Vaccination mot säsongsinfluensa & lunginflammation

Årets influensavaccinationsperiod startar 8.e November och pågår till sista februari.

Under kampanjen erbjuds alla över 65 år även gratis vaccin mot lunginflammation/pneumococker, detta är en engångsvaccination som räcker 30 år.

Vi erbjuder vaccinet till personer som är 65 år eller äldre, och yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/#:~:text=mot%20covid%2D19-,Grupper%20som%20rekommenderas%20vaccination,risk%20f%C3%B6r%20allvarlig%20influensa%2C%20exempelvis%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20och%20inom%20hemtj%C3%A4nst.,-Rekommendationer%20om%20influensavaccination

 


Senast uppdaterad 2021-11-16

Välkommen till Sigtuna Vårdcentral

-den lilla vårdcentralen med ett stort hjärta-


Vården hos oss präglas av ett varmt omhändertagande och ett stort
patientinflytande. Viktigast för oss är att behovet
hos våra patienter står i
fokus och att varje individ möts av förståelse, kunskap och hjärta. 

Vi tror starkt på förebyggande vård och samverkan i flera led för att stötta
och skapa förutsättningar för våra
patienter att stärka sin personliga hälsa
och friskvård helst innan ett sjukdomstillstånd inträffar.

Vår strävan är att ha högsta möjliga tillgänglighet och hög kompetensnivå hos
våra medarbetare, allt ifrån reception till sköterskor, läkare och terapeuter,
för att skapa trygghet i alla led för våra patienter. 

Copyright Vårdval Sigtuna AB