Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

På vår husläkarmottagning välkomnar vi patienter med alla åkommor och besvär. 

Här arbetar läkare med specialistkompetens, distriktssköterskor, psykolog, kurator, sjuksköterskor, undersköterskor med flera.

Våra sjuksköterskor och undersköterskor hjälper dig med diabeteskontroller och blodtryckskontroller.

Vi lägger även om sår, ger injektioner, tar stygn och gör spirometri med mera.

Vår företagshälsovård kan tidigt upptäcka och förebygga hälsoproblem hos dina medarbetare. Det kan drastiskt minska sjukskrivningar och  sjukfrånvaro.

Dessutom är det en konkurrenskraftig förmån som kan hjälpa ditt företag att locka och behålla personal.

Läs mer​​​​​​​

Hemsjukvård

Läs mer​​​​​​​

Hälsoundersökning

Vi månar om din hälsa – och vill att du ska vara det också. Därför ser vi en hälsoundersökning som en bra investering inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillsammans kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid. Så att du kan få förbli så frisk som möjligt, både idag och i morgon.

Läs mer​​​​​​​

Intygsskrivning

Här på vårdcentralen kan din husläkare skriva intyg till dig vid eventuella behov. Läkarintygen kan t ex gälla sjukintyg eller intyg för körkort

Läs mer​​​​​​​

Gynekolog 

Vi erbjuder Gynekolog för alla patienter, med eller utan remiss. Du behöver ej vara listad för att besöka gynekologmottagningen. Våra erfarna gynekologer Marin och Gunnar tar emot er för undersökning, tid bokas via vår vanliga telefonväxel. 

Läs mer​​​​​​​

Vaccinationer 

Vaccinationer utförs för att minska risken att drabbas av allvarliga sjukdomar.

På Sigtuna vårdcentral erbjuder vi dig vaccinationer inför vissa resor, TBE,  pneumococker och säsongsinfluensa.

Läs mer​​​​​​​

Friskvård på recept

Vi tror starkt på förebyggande vård och samverkan i flera led för att stötta och skapa förutsättningar för våra patienter att stärka sin personliga hälsa och friskvård helst innan ett sjukdomstillstånd inträffar. Därför samarbetar vi med flera friskvårdsanläggningar för att du som patient ska få möjligheten att bygga upp din personliga hälsa i en aktivitetsform som passar dig.

Läs mer​​​​​​​

Kol/Astmamottagning

Vi hjälper dig med astma- och KOL-utredningar genom en spirometriundersökning.

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras genom ett särskilt lungfunktionstest som kallas spirometri.

På vår mottagning kan din läkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna årskontroller för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

Spirometri bokas i samråd med din läkare.

Läs mer​​​​​​​

Hypertonimottagning

På vår Hypertonimottagning hjälper vi dig med att ta blodtryck och vi har tät kontakt med din husläkare om blodtrycksbehandling. Vi ger också råd om kost och livsstilsändringar.

Läs mer​​​​​​​

Waranmottagning/PK

På vår antikoagulationsmottagning hjälper vi dig som använder blodförtunnande läkemedel med det som du behöver för att må bra. Vi tar prover och hjälper dig med dosering och rådgivning gällande din behandling. I samband med provtagning bokas alltid en ny tid för kontroll och ordination

Läs mer​​​​​​​

Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig diabetessamtal, utbildning och information. I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips.

Diabetessköterskan hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för våra typ II-diabetespatienter.

Läs mer​​​​​​​

Medicinsk fotvård

På vår mottagning för medicinsk fotsjukvård hjälper vi dig som är reumatiker, har diabetes eller lider av nedsatt blodcirkulation och har problem med fötterna. 

Läs mer​​​​​​​

Psykolog

Vårdcentralens psykolog och kurator kan hjälpa dig med att ge psykologisk behandling, psykoterapi och även utföra psykologiska tester.

Läs mer​​​​​​​

Kurator

Här kan du också träffa en kurator vars syfte är att hjälpa dig att förstå dina känsloyttringar och att ge dig redskap för att bryta mönster och förändra beteenden för att bättre kunna hantera dina utmaningar.

Läs mer​​​​​​​

Copyright Vårdval Sigtuna AB