Olofsgatan 1, Sigtuna Katt Anders Gränd 2, Sigtuna 08-592 516 00 08-502 370 65 (BVC) Öppettider

På vår husläkarmottagning välkomnar vi patienter med alla åkommor och besvär. 

Här arbetar läkare med specialistkompetens, distriktssköterskor, psykolog, kurator, sjuksköterskor, undersköterskor med flera.

Våra sjuksköterskor och undersköterskor hjälper dig med diabeteskontroller och blodtryckskontroller.

Vi lägger även om sår, ger injektioner, tar stygn och gör spirometri med mera.

Företagshälsovård kan tidigt upptäcka och förebygga hälsoproblem hos dina medarbetare.  Dessutom är det en konkurrenskraftig förmån som kan hjälpa ditt företag att locka och behålla personal.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset.

Hälsoundersökning

Vi månar om din hälsa – och vill att du ska vara det också. En hälsoundersökning är en bra investering inte bara för stunden - utan även för framtiden. Tillsammans kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid. Så att du kan få förbli så frisk som möjligt, både idag och i morgon.

Intygsskrivning

Här på vårdcentralen kan din husläkare skriva intyg till dig vid eventuella behov. Läkarintygen kan t ex gälla sjukintyg eller intyg för körkort.

För vissa intyg står patienten själv för kostnaden.

Kol/Astmamottagning

På vår Kol/Astmamottagning hjälper vi dig med astma- och KOL-utredningar. Här kan din husläkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna årskontroller för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

Hypertonimottagning

På vår hypertonimottagning hjälper vi dig med att ta blodtryck och vi har tät kontakt med din husläkare om blodtrycksbehandling. Vi ger också råd om kost och livsstilsändringar.

Vi hjälper även med råd om kost, livsstilsändringar och även med tobaksavvänjning.

Waranmottagning

På vår antikoagulationsmottagning hjälper vi dig som använder blodförtunnande läkemedel med det som du behöver för att må bra. Vi tar prover och hjälper dig med dosering och rådgivning gällande din behandling. I samband med provtagning bokas alltid en ny tid för kontroll och ordination

Diabetesmottagning

På vår diabetesmottagning erbjuder vi dig utbildning och information kring bland annat självtester av blodsocker och kostvanor. Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för typ II-diabetespatienter.

Medicinsk fotvård

På vår mottagning för medicinsk fotsjukvård hjälper vi dig som är reumatiker, har diabetes eller lider av nedsatt blodcirkulation och har problem med fötterna. 

Vi har avtal med Region Stockholm - regionens patientavgifter och frikort gäller.

Psykolog

Vårdcentralens psykolog och kurator kan hjälpa dig med att ge psykologisk behandling, psykoterapi och även utföra psykologiska tester.

Kurator

Här kan du också träffa en kurator vars syfte är att hjälpa dig att förstå dina känsloyttringar och att ge dig redskap för att bryta mönster och förändra beteenden för att bättre kunna hantera dina utmaningar.

Vaccinationer 

Vaccinationer utförs för att minska risken att drabbas av allvarliga sjukdomar.

På Sigtuna vårdcentral erbjuder vi dig vaccinationer inför vissa resor, TBE,  pneumococker och säsongsinfluensa.

Friskvård på recept

Vi tror starkt på förebyggande vård och samverkan i flera led för att stötta och skapa förutsättningar för våra patienter att stärka sin personliga hälsa och friskvård helst innan ett sjukdomstillstånd inträffar. 

Copyright Vårdval Sigtuna AB