Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Lista dig


Du kan själv välja vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller hälsocentral du vill tillhöra.

Vårdvalet gäller både privata och offentliga mottagningar.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Du gör ditt val genom att lista dig på den vårdcentral du vill tillhöra.

Copyright Vårdval Sigtuna AB