Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Friskvård på recept

Vi tror starkt på förebyggande vård och samverkan i flera led för att stötta och skapa förutsättningar för våra patienter att stärka sin personliga hälsa och friskvård helst innan ett sjukdomstillstånd inträffar. Därför samarbetar vi med flera friskvårdsanläggningar för att du som patient ska få möjligheten att bygga upp din personliga hälsa i en aktivitetsform som passar dig.

Copyright Vårdval Sigtuna AB