Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig diabetessamtal, utbildning och information. I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips.

Diabetessköterskan hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för våra typ II-diabetespatienter.

Copyright Vårdval Sigtuna AB