Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Kol/Astmamottagning

Vi hjälper dig med astma- och KOL-utredningar genom en spirometriundersökning.

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras genom ett särskilt lungfunktionstest som kallas spirometri.

På vår mottagning kan din läkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna årskontroller för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

Spirometri bokas i samråd med din läkare.

Copyright Vårdval Sigtuna AB