Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

KBT-terapeut

Här kan du också träffa en KBT terapeut vars syfte är att hjälpa dig att förstå dina känsloyttringar och att ge dig redskap för att bryta mönster och förändra beteenden för att bättre kunna hantera dina utmaningar.

Copyright Vårdval Sigtuna AB