Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Intygsskrivning

Här på vårdcentralen kan din husläkare skriva intyg till dig vid eventuellt behov. Läkarintygen kan

tex gälla sjukintyg eller intyg för körkort. För vissa intyg står patienten själv för kostnaden. Se länk: 

https://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientavgifter/avgiftshandboken/avgifter-intyg-vaccinationer/intyg-vaccination-halsoundersokning/

Copyright Vårdval Sigtuna AB