Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Vårda din personal – det lönar sig

Hälsoundersökning
En hälsoundersökning är inte bara en viktig del i att hålla dina medarbetare friska och företaget lönsamt. Att tidigt upptäcka och förebygga hälsoproblem kan drastiskt minska sjukskrivningar och sjukfrånvaro. Dessutom är det en konkurrenskraftig förmån som kan hjälpa dig att locka och behålla personal.

Genom regelbundna hälsoundersökning ökar möjligheten att upptäcka ohälsa och sjukdom i tidigt skede och att sätta in åtgärder i rätt tid.

Detta ökar tryggheten för såväl er organisation som den enskilde medarbetaren. Undersökningen visar det medicinska tillståndet, riskfaktorer och och förbättringsområden. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom samt främja hälsosamma beteenden och kan användas som utgångspunkt för styrning och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet i er organisation.

Som komplement till vår Hälsoundersökning erbjuder vi även lagstagade undersökningar samt andra screnningsverktyg och utökade hälsoprofilbedömningar. 

Lagstadgade hälsoundersökningar

Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medicinska kontroller genomförs hos medarbetare som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk.

Undersökningar och tjänstbarhetsintyg
Kontroll skall genomföras för arbeten med exponering för:

 • Härdplatser
 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts, och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Joniserande strålning
 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbete

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning:

 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten

Andra lagstadgade undersökningar:

 • Järnvägsarbete
 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Körkortsintyg yrkestrafik
 • Körkortsintyg 45
 • Körkortsintyg, drogtest

Copyright Vårdval Sigtuna AB