Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Vår verksamhet omfattar husläkarmottagning med distriktssköterskemottagning, hälsomottagning, diabetesmottagning, astma/KOLmottagning och hemsjukvård samt företagshälsovård, fotsjukvård, psykosocialmottagning och vaccinationsmottagning. Vi har kompetenser enligt nedan:

- Specialist läkare inom allmänmedicin 

- Gynekolog 

- Endokrinläkare 

- Företagshälsovård läkare/ Ergonom/Arbetsmiljöingenjör   

- Distriktssköterska/Diabetes sjuksköterska 

- Distriktssköterska/KOL/astma sjuksköterska 

- Sjuksköterska  

- Undersköterskor 

- Medicinsk fotterapeut  

- Psykolog/psykoterapeut  

Copyright Vårdval Sigtuna AB