Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Historik

Sigtuna Vårdcentral startade och grundades av Dr Kent Johansson 2009 med flygmedicin som sin speciella kompetens.

I Maj 2017 togs verksamheten över av Dr Shahab Farnamfar som arbetat på Sigtuna Vårdcentral sedan 2012 paralellt med sin specialistutbildning.


Copyright Vårdval Sigtuna AB