Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Bolagsinformation

 Vårdval i Sigtuna AB, "Sigtuna Vårdcentral" är ett aktiebolag som ägs av SINACO AB. Vårdval i Sigtuna är en privat vårdgivare som driver en vårdcentral under avtal med Stockholm läns landsting. 

Miljö

Vår verksamhet omfattar husläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hälsomottagning, diabetesmottagning, astma/KOLmottagning och hemsjukvård samt företagshälsovård,  fotsjukvård, psykosocialmottagning och vaccinationsmottagning.

Vi arbetar för att förbättra miljön i syfte att främja människors hälsa. Vårt miljöarbete bygger på att ständigt förbättra och kontinuerligt följa upp verksamheten så att vi kan sätta nya mål och genom detta förebygga miljöförorening i vår verksamhet.

Vi arbetar systematiskt med förbättringar i certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och vi är öppna med vårt miljöarbete mot allmänhet och beställare.

kvalitets policy/kvalitetssäkring och ledningssystem

Arbete pågår med kvalitetsledningssystem.

Styrelse&Ekonomi

På http://allabolag.se finns mer information om Vårdval Sigtuna ABs styrelse och ekonomi.

Ägare: Shahab Farnamfar (VD)

 

 

 

 

 

Copyright Vårdval Sigtuna AB