Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Mellan

  • Bas plus
  • Sköldkörtel (TSH, T3, T4)
  • Nya blodfettprover (Apolipoproteiner)
  • Långtidssocker (HbA1c)
  • Prostataprov (PSA)
  • Vitaminer/mineraler: Kobalamin / B12  |   Järn  |   Magnesium  |   Ferritin  |   Folat

Copyright Vårdval Sigtuna AB