Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider

Bas

  • Blodstatus, CRP
  • Salter i kroppen (natrium, kalium)
  • Urintest, Kreatinin
  • Blodsocker               
  • Leverprover (ASAT, ALAT)
  • Lipidstatus(Kolesterol)
  • Sköldkörtel (TSH)

Copyright Vårdval Sigtuna AB