Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna 08-592 516 00 Facebook Öppettider vardagar 8.00-17.00

Lista dig


Du kan själv välja vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller hälsocentral du vill tillhöra.

Vårdvalet gäller både privata och offentliga mottagningar.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Du gör ditt val genom att lista dig på den vårdcentral du vill tillhöra.

Copyright Vårdval Sigtuna AB